Sophie Valla Architects is een architectenbureau in Amsterdam.

In onze architectuur proberen wij bij elk project de kracht van het gebouw, de omgeving en de onderneming zichtbaar te maken. Het creeren van een originele uitstraling en functionele ontwerpen voor onze woningen en projecten staat centraal.

Wij zien de stad als een grote salon voor haar inwoners en als een belangrijke ontmoetingsplek voor mensen die er werken, wonen of als toerist verblijven. Wij geloven in de toekomst van steden waar de infrastructuur en de openbare ruimte een hoge kwaliteit van leven en beleven bieden.

De traditionele grens tussen prive en werk verdwijnt: mensen gebruiken cafes als werkplek, mensen werken thuis, de openbare ruimte wordt een intieme ruimte, een boekwinkel wordt een restaurant en een staalfabriek wordt een museum. Wij denken dat de architect moet kunnen meedenken over deze ruimtelijke transformaties en bij het bouwen de juiste combinatie van functies moet kunnen voorstellen.

Wij vinden ook dat duurzame architectuur belangrijk is voor een groene integratie in de directe omgeving. Wij leggen daarom een sterke nadruk op duurzaam bouwen.